پایه تلویزیون مدل X70 مناسب ۴۹ تا ۶۵ اینچ

تومان3316500