حراج!

ابزار و تجهیزات صنعتی

تبر فیسکارس مدل Splitting Axe L X21 2021

تومان3033100

ابزارآلات باغبانی

بیل آکواکرافت مدل 380861

تومان520000

ابزار و تجهیزات صنعتی

تبر مدل زنجان -T002

تومان249500
حراج!

ابزار و تجهیزات صنعتی

تبر سامکو مدل YPK-41

تومان73000
حراج!

ابزارآلات باغبانی

تبر فیسکارس مدل X5 کد 2

تومان1865600

ابزار و تجهیزات صنعتی

تبر اینکو مدل HAX0206008

تومان223000

ابزار و تجهیزات صنعتی

تبر مدل m-800

تومان93000
حراج!

ابزارآلات باغبانی

تبر مدل AXE100

تومان239000

ابزارآلات باغبانی

تبر مدل وایکینگی

تومان350000
حراج!

ابزارآلات باغبانی

تبر مدل AE011

تومان299000
حراج!

ابزار و تجهیزات صنعتی

تبر هادی زنجان مدل STN0040

تومان248800
حراج!

ابزارآلات باغبانی

بیل فیسکارس مدل  1003684

تومان1715000

ابزارآلات باغبانی

تبر باغبانی نووا مدل NTH 2560

تومان810000
حراج!

ابزارآلات باغبانی

بیل سامکو مدل YPD-03

تومان320000
حراج!

ابزارآلات باغبانی

تبر استنلی مدل STEELMASTER

تومان1167600

ابزارآلات باغبانی

دیلم سوئیس تولز مدل PB 830

تومان6400000

ابزار و تجهیزات صنعتی

تبر مدل -T004

تومان140000

ابزارآلات باغبانی

شخم زن دستی مدل T505

تومان730000

ابزارآلات باغبانی

تبر فیسکارس مدل 365

تومان2670000

ابزارآلات باغبانی

بیل و کلنگ مدل AK-196

تومان239990

ابزارآلات باغبانی

تبر رونیکس مدل RH-4701

تومان912000
حراج!

ابزارآلات باغبانی

تبر زنجان ساخت مدل M10

تومان152290