در انبار موجود نمی باشد
تومان419000
در انبار موجود نمی باشد
تومان198800
در انبار موجود نمی باشد
تومان115000
در انبار موجود نمی باشد
تومان109000
در انبار موجود نمی باشد
تومان139000
در انبار موجود نمی باشد
تومان135800
در انبار موجود نمی باشد
تومان250500
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره‌سازی اطلاعات

فلش مموری کداک مدل K122 ظرفیت 64 گیگابایت

تومان173000
در انبار موجود نمی باشد
تومان3100000
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره‌سازی اطلاعات

فلش مموری کیوکسیا مدل U202 ظرفیت 32 گیگابایت

تومان95500
در انبار موجود نمی باشد
تومان101000
در انبار موجود نمی باشد
تومان2530000
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
تومان1755000
در انبار موجود نمی باشد
تومان870000
در انبار موجود نمی باشد
تومان3285000
در انبار موجود نمی باشد
تومان1820000
در انبار موجود نمی باشد
تومان200000
در انبار موجود نمی باشد
تومان1970000
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
تومان1060000
در انبار موجود نمی باشد
تومان3450000
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره‌سازی اطلاعات

اس اس دی ای دیتا مدل SU650 ظرفیت 120 گیگابایت

تومان576000
در انبار موجود نمی باشد
تومان1880000