در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

روتر 4G LTE تی پی-لینک مدل TL-MR6400 V5

تومان1865900
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

روتر بی سیم 4G دی-لینک مدل 4G N300 DWR-M921

تومان2152000
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

روتر بی سیم 4G دی-لینک مدل DWR-M960 4G AC1200

تومان3180000
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

روتر بی سیم LTE دی-لینک مدل DWM-312

تومان9650000
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

روتر بی سیم LTE نزتک مدل 99DX

تومان1688000
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

روتر بی سیم LTE هوآوی مدل H112-372

تومان14000000
در انبار موجود نمی باشد
تومان999000
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

مودم 5G قابل حمل مدل HW57

تومان1379000
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

مودم LTE قابل حمل زونگ مدل E5573CS Bolt+

تومان880000