در انبار موجود نمی باشد

ابزار سرو و پذیرایی

کارد و کفگیر سرو کیک کد 1047

تومان12400
در انبار موجود نمی باشد
تومان33150
در انبار موجود نمی باشد
تومان112900
در انبار موجود نمی باشد

ابزار سرو و پذیرایی

قاشق چای خوری فرتاپیچ کد WS21

تومان24800
در انبار موجود نمی باشد

ابزار سرو و پذیرایی

چوب غذاخوری طرح گل چینی کد BRW

تومان13500
در انبار موجود نمی باشد
تومان46440
در انبار موجود نمی باشد
تومان90000
در انبار موجود نمی باشد

ابزار سرو و پذیرایی

چوب غذاخوری کد 24009

تومان9100
در انبار موجود نمی باشد
تومان81900
در انبار موجود نمی باشد
تومان86000
در انبار موجود نمی باشد
تومان12800
در انبار موجود نمی باشد
تومان24000
در انبار موجود نمی باشد
تومان38000
در انبار موجود نمی باشد

ابزار سرو و پذیرایی

کفگیر و چاقوی سرو کیک مدل sa20

تومان17600
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

ابزار سرو و پذیرایی

نگهدارنده چوب چاپستیک مدل pla 56

تومان11850
در انبار موجود نمی باشد
تومان30510
در انبار موجود نمی باشد
تومان29200
در انبار موجود نمی باشد

ابزار سرو و پذیرایی

قاشق چای خوری و مربا خوری جار

تومان16750
در انبار موجود نمی باشد

ابزار سرو و پذیرایی

چوب غذا خوری کد 1031

تومان11100
در انبار موجود نمی باشد

ابزار سرو و پذیرایی

قاشق غذاخوری مدل y4 بسته 6 عددی

تومان36250
در انبار موجود نمی باشد

ابزار سرو و پذیرایی

چوب غذاخوری مدل چاپستیک 2023

تومان9600
در انبار موجود نمی باشد
تومان42800
در انبار موجود نمی باشد

ابزار سرو و پذیرایی

چوب غذا خوری کد 1010

تومان9390